Mineraler

MINERALER


Mineraler er livsviktige. Hva gjør vi med sure fiskevann, og hva gjør vi med mose i plenen? Kalker begge deler.


Dette viser hvor viktig dette mineralet er, det gjør at fisk, og gress kan leve. Kroppen består av en rekke ulike mineraler, og de har alle sine verdifulle funksjoner.


Noen er viktige for musklene, noen er viktige for hjernen, noen er viktige for nyrene, osv.


Det er lett å komme i ubalanse med mineraler. Det kan føre til unødvendige plager. Plagene forteller at alt ikke er som det skal være i kroppen.


Med en Vegatest måler vi kroppens behov for ulike mineraler.