Personvernforordning GDPR

PERSONVERNFORORDNING GDPR


Ditt personvern vil bli ivaretatt hos Kristiansand Natuterapi AS.

Vi følger NLH`s høye standard for å være sikker på at personvernforordning GDPR blir fulgt.

Dette sikrer deg som pasient slik at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.


Før din første konsultasjon vil jeg be deg lese igennom 2 følgende dokumenter:


1. PERSONVERNERKLÆRING FOR VÅRE PASIENTER

2. SAMTYKKEERKLÆRING, REGISTRERING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER


Når du har lest disse, kan du skrive under på samtykkeerklæringen når du kommer til første konsultasjon.

Du trenger ikke skrive ut dokumentet selv, da jeg har kopi i klinikken.