Vegatest

HVA ER VEGATEST?


Vegatest er en biologisk frekvenstest. Hva betyr det?


En vanlig radio hører eller måler de radiofrekvenser som finnes i lufta, og den forstår disse radiofrekvenser og oversetter de til lyder i høytaleren som mennesker kan høre. Det samme gjør Vegatesten.


Den måler de mange forskjellige frekvenser som kroppen har, og oversetter det til informasjon som vi kan bruke. Er det mulig?... Ja!


En lyd er en frekvens som vi kan høre med ørene, det finnes frekvenser som bare dyr kan høre, som ligger utenfor det menneskelige øre. Og så finnes det også flere frekvenser, som man kan bruke apparater for å "høre" eller måle. Det er det Vegatesten gjør.


Testmetoden ble oppfunnet av den tyske legen Dr. Schimmel i 1978. I Tyskland bruker flere leger og sykehus testmetoden.


Testmetoden er svært utbredt i store deler av verden, og det er nå flere og flere her til lands som nyter godt av Vegatesten.HVORDAN MÅLER MAN?


Vegatesteren finner et egnet punkt på en finger eller i hånden, og via dette punktet sendes umerkbare frekvenser fra Vegatesten inn i kroppen.


Trykket mot punktet er ett lett dobbelttrykk, hvor den første del sender frekvensern inn i kroppen, og den andre del mottar kroppens resonans (treffmåling).


Vegatesteren trenger ikke å kjenne til pasientens plager og ønsker på forhånd, men det kan være hensigstmessig med en kartlegging før testen. Slik at man kan søke mere målrettet etter årsak til det som er den største plagen.

 

Testen tar 60 min, og koster NOK 875 inkl mva.


Resultat av testen får vi med en gang.